• Природосъобразен
  • Работа без високо налягане
  • Работа без вода и химикали
  • Няма нужда от защитно облекло
  • Възможност за работа в затворени пространства
  • Възможност за работа на обществени места, без ограничителни мерки
  • Възможност за работа във входовете на жилищни сгради и пространства
  • Възможност за работа в производствени съоражения, без да се прекъсва процеса на работа
  • Ниско ниво на шум
  • Работим при всякакви температури, включително при минусови температури