Предимство с един поглед:

 • Природосъобразен
 • 100% безпрашен
 • Работа без високо налягане
 • Работа без вода и химикали
 • Няма нужда от защитно облекло
 • Възможност за работа в затворени пространства
 • Възможност за работа на обществени места, без ограничителни мерки
 • Възможност за работа в жилищни сгради и пространства
 • Възможност за работа в производствени сгради, без да се прекъсва процеса на работа
 • Ниско ниво на шум
 • Работим при всякакви температури включително и отрицателни