ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЧРЕЗ ВАКУУМ

Патентованата екологично чиста технология за почистване на Tornado ACS, произведена в Германия, работи на принципа на уникалния и революционен метод на вакуумно почистване, при който не се употребява високо налягане, вода и химикали. Тази технология позволява безпрашно екологично чисто почистване, реставриране и отстраняване на лак, боя, мъх, ръжда, мръсотия и много други от всякакви повърхности. Може да се използва както на открито, така и на закрито, защото метода на вакуумно почистване е 100% безпрахов и екологичен. Използва се както през летния така и през зимния сезон. Ето защо вакуумното почистване Tornado ACS е толкова добро и надвишава възможностите на традиционните водоструйки, пароструйки и пясъкоструйки взети заедно. Почистване на фасади, премахване на графити, почистване на пода, почистване на басейни, отстраняване на варовик, са само част от многото области на приложение на нашата революционна технология за почистване на замърсявания.

ЕТО КАК ГО ПРАВИМ

СХЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД
 1. долен контейнер за съхранение на гранули
 2. гранули (абразив)
 3. дозираща система
 4. вход на въздушния поток
 5. гъвкав смукателен маркуч
 6. джет глава
 7. струйник за насочване на гранули
 8. повърхност (стена)
 9. смукателен маркуч за абразивна смес
 10. филтър за фин прах
 11. двигател
 12. панел за следене на процеса
 13. горен контейнер
 14. сито за едри частици

След включване на двигателя (11), джет главата (6) се поставя върху повърхността (8) и се прилепва към нея чрез вакуум. С поставянето на струйника (7) в джет главата (6) цикълът се затваря. С гравитацията гранулите (2) се засмукват от долния контейнер (1) към дозиращата система (3) във въздушния поток (4). След това гранулите (2) се транспортират през гъвкав смукателен маркуч (5) в джет главата (6). Чрез струйника (7) гранулите се нанасят върху повърхността (8), върху която ще се работи. Чрез преместване на струйника (7) повърхността се почиства бързо и без прах. Процесът се наблюдава оптимално и се контролира чрез 3 зрителни панела (12). След “удар” гранулите (2) и останалите частици мръсотия се всмукват веднага. Чрез смукателния маркуч (9) абразивната смес влиза в горния контейнер (13). Там абразивната смес се разделя по циклонен принцип. Частиците мръсотия се задържат от филтъра за фин прах (10), а гранулите (2) попадат в средния контейнер. От там чрез отваряне на клапа, гранулите (2) попадат в долния контейнер за съхранение (1). Грубите частици се задържат в ситото за едри частици (14). Работния процес започва отново.