ПРЕМАХВАНЕ НА МУХЪЛ И ПЛЕСЕН В ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ПРИ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”- ВАРНА